Novou ředitelkou JA Czech se stala Martina Vilma Kovářová

23. 6. 2017   

Martina Vilma Kovářová převezme českou kancelář mezinárodní neziskové organizace Junior Achievement, o. p. s. po dosavadním řediteli Josefovi Müllerovi, který ji vedl deset let.

logo JA Czech

 

Do funkce výkonné ředitelky bude Martina Vilma Kovářová jmenována od 1. července. "Vedení JA Czech bude v rukou člověka s praxí z nadnárodních společností i soukromé investorské sféry. Její zkušenosti pomohou s hledáním nových partnerů a realizací nových projektů a aktivit JA Czech v České republice," uvedl generální ředitel Citibank a předseda Správní rady JA Czech Michal Nebeský s tím, že nová ředitelka by měla pokračovat v posilování samostatné role JA Czech.

"Chtěl bych současně poděkovat Josefovi Müllerovi za dosavadní práci, kterou během svého desetiletého působení odvedl a přeji mu mnoho štěstí v jeho profesním i osobním životě," dodal předseda Správní rady Michal Nebeský.

Nová výkonná ředitelka JA Czech Martina Vilma Kovářová, vystudovala MBA program na University of New York in Prague. Pracovala v několika nadnárodních společnostech a řídila významné projekty pro investory a management zaměřené na rozvoj či změnu fungování společností.

"Ve své nové pozici chci především dobudovat a efektivně využívat potenciál sítě partnerů JA Czech a posílit dlouhodobost vzájemné spolupráce. Budu chtít zvýšit aktivitu organizace zejména v programu JA Studentská firma a zlepšit jeho řízení a koordinaci aktivit," uvedla Martina Vilma Kovářová.

O Junior Achievement Czech

Junior Achievement Czech je českou kanceláří organizace Junior Achievement, která je jednou z nejstarších neziskových organizací na světě věnujících se vzdělávání. Vznikla v roce 1919 v USA a dnes působí ve více než 120 zemích světa. Do jejích programů se každoročně zapojí na 10 milionů dětí a studentů. Českou kancelář JA založil v roce 1992 pan Tomáš J. Baťa.

Vzdělávací programy JA Czech v České republice od roku 1992 absolvovalo více než 350 tisíc mladých lidí. Programy jsou určeny pro všechny stupně škol - JA Firma - studentská firma roku umožňuje studentům založit si vlastní, reálnou firmu a zkusit podnikání, JA Titan - ukazuje studentům problematiku rozhodování ve firmě a pomáhá jim pochopit základní tržní principy, JA Manažerem nanečisto -  poskytuje studentům vyzkoušet si jednotlivé podnikatelské strategie, lépe porozumět základním ekonomickým zákonitostem, tržním principům a prohloubit své teoretické znalosti, Social Innovation Relay - studentská firma zaměřená na podnikání v oblasti sociálních služeb.

JA Czech je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. JA Czech úzce spolupracuje s JA Europe a je členem Stálé Konference Asociací ve Vzdělávání (SKAV). Organizace je financována zejména z darů partnerů.

Více informací o JA Czech naleznete na www.jaczech.cz

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín

 

 

 QuestionPro supports sample survey questions such as multiple choice, drop-down menu, likert-scale, semantic differential, matrix, constant sum, drag-and-drop, slider-scale, net-promoter scale, and many more question types.