Konzultanti

Konzultant je dobrovolný poradce, zpravidla člen firemní komunity, který svými praktickými zkušenostmi vhodně doplňuje a obohacuje teoretickou výuku učitele.

Svojí účastí, znalostmi a radami pomáhá učiteli a studentům nahlédnout do života firem v konkurenčním prostředí tržní ekonomiky. Stává se tak mostem mezi světem podnikání a škol s cílem lépe připravit mladé lidi na jejich budoucí profesní život.

konzultant

 

Přínosy pro dobrovolné konzultanty JA Czech

 • Kontakt s inspirativním a kreativním prostředím mladé generace
 • Jedinečná možnost podílet se na vzdělávání nastupujících generací, aktivně tak pomáhat českému školství
 • Povědomí o smýšlení a chování svých budoucích klientů, kolegů či obchodních partnerů
 • Příležitost vychovávat a přímo si vybírat budoucí zaměstnance své firmy
 • Možnost budovat a šířit povědomí o své firmě
 • Šance rozvíjet své prezentační a školící schopnosti

Zaměstnanci JA Czech Vám rádi zprostředkují případné reference od manažerů, kteří v roli konzultantů působí již několik let.

METODICKÁ PŘÍRUČKA ke stažení
Poskytne dostatek doporučení a aktivit k úspěšnému vedení výuky.

 

Význam zapojení konzultanta v rámci programů JA Czech pro studenty

 • Zprostředkování kontaktu se zástupcem z řady podnikatelského či veřejného sektoru
 • Rozšíření znalostí, zejména pak možnost porovnat informace získané teoretickou výukou s podnikatelskou realitou
 • Informace z praxe umožní studentům pochopit zákony ekonomie jako celku
 • Nový pohled na probíranou problematiku
 • Dát středoškolským studentům profesní vzor
 • Pomoc při přípravě studentů na soutěže organizované JA Czech a JA-YE Europe

 

INFORMAČNÍ LETÁK KONZULTANTŮ ke stažení

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín