Entrepreneurial Skills Pass

Esp

VÝHODY PRO STUDENTY

Studenti získají jedinečnou příležitost ohodnotit své podnikatelské dovednosti a ekonomické znalosti v průběhu času a zjistit, jakého pokroku dosáhli díky své účasti v program JA Firma. Závěrečná on-line zkouška má mezinárodní platnost.

Certifikát ESP pomůže studentům odlišit se v očích svých budoucích zaměstnavatelů a vzdělávacích institucí od ostatních. Certifiká ESP dává svým držitelům konkurenční výhodu!

 

VÝHODY PRO ŠKOLU

Podnikavost a iniciativa patří do 8 klíčových kompetencí schválených Evropskou unií. Projekt ESP školám nabízí kompletní řešení současných nároků na vzdělávání v této oblasti, zahrnující program         JA Firma, školení pro učitele a možnost mezinárodní zkoušky.

Esp2

 

TŘI KROKY K ZÍSKÁNÍ CERTIFIKÁTU ESP

1. Zkušenost - účast v programu JA Firma
Student pracuje ve studentské společnosti, aktivně se účastní její činnosti.

2. Sebehodnocení - 3x v průběhu činnosti JA Firmy
Před zahájením činnosti studentské společnosti, v jejím průběhu a po ukončení činnosti student vyplňuje dotazník hodnotící 7 klíčových kompetencí: KREATIVITA, SEBEDŮVĚRA, PROAKTIVITA, SCHOPNOST TÝMOVÉ PRÁCE, ZNALOST PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ, VYTRVALOST A SMYSL PRO ZODPOVĚDNOST.

První sebehodnotící dotazník je připraven k vyplnění zde.

Instrukce k práci s aplikací ke stažení.

3. Závěrečná online zkouška - osvědčení na mezinárodní úrovni
V závěru projektu mají studenti možnost absolvovat mezinárodní online zkoušku podnikatelských a ekonomických znalostí (povědomí o kariérních příležitostech, znalost světa práce, porozumění významu podnikání, ekonomická a finanční gramotnost včetně znalosti koncepce a procesů v podnikání, znalost tržního prostředí a obchodních procesů, znalost moderních technologií).

MEZINÁRODNÍ STRÁNKY ESP 

Esp Video

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín