JA TITAN

Smyslem počítačové simulace je zřetelně demonstrovat aplikaci mikroekonomických teorií v počítačově generovaném trhu a umožnit studentům na vlastní kůži pocítit složitost rozhodování managementu výrobních firem.

Simulace poskytuje studentům dostatek příležitostí vyzkoušet si jednotlivé podnikatelské strategie, lépe porozumět základním ekonomickým zákonitostem, tržním principům a prohloubit své teoretické znalosti. 

Titan

Pro studenty VŠ připravujeme každoročně ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati národní soutěž Manažerem nanečisto, která využívá výše popsanou simulaci. Zařazení do výuky může studentům výrazně napomoci k úspěchu.

Více informací o programu  ZDE Simulace je volně přístupná na  této webové stránce.

 

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín