Creativity & Innovation Challenge

Místo: Fakulta managementu a ekonomie UTB ve Zlíně

Partneři soutěže:

Plastikářský klastr (generální partner)
Fakulta managementu a ekonomie UTB ve Zlíně (strategický partner)
Sdružení pro rozvoj Zlínského kraje (partner)
EGP Invest s.r.o. (partner)

Téma: Navrhněte kampaň zaměřenou na oslovení žáků 9. tříd ZŠ a jejich rodičů, která je bude motivovat k přihláškám ke studiu na středních školách, které jsou zaměřeny na technické obory, převážně zpracování plastů

Prohlédněte si fotogalerii!

Video _creativity

Kontaktní údaje

Národní kancelář Praha:
Jungmannova 36/31
110 00 Praha 1

jaczech@jaczech.czRegionální kancelář Zlín:
Baťova vila, Gahurova 292
760 01 Zlín